Osnove podjetništva in snovanje podjetniške ideje

V petek, 17. maja 2019, je vodja projektov ORA Krasa in Brkinov za gimnazijce 2. letnikov (Kreativno podjetništvo in ITS družboslovje) izvedel predavanje z delavnicami o osnovah podjetništva in snovanju podjetniške ideje.

Kratko uvodno predavanje o podjetništvu nas je vodilo od opredelitve pojma podjetništvo in razmisleka o značilnostih sodobnih podjetnikov do predstavitve nekaterih najbolj inovativnih in odmevnih idej slovenskih podjetnikov, npr. trajnostnih sanitarij Kakis, trgovine brez plastične embalaže Rifuzl, spletne trgovine Ličila.si, kulinarične tržnice Odprta kuhna, pivovarne Pelicon in seveda govorečega mačka Toma (Outfit7).

Delavnice, ki so sledile predavanju, so temeljile na dizajnerskem razmišljanju kot drugačnemu pristopu k razvoju inovativnih, konkurenčnih izdelkov in storitev. »Poslanstvo dizajnerskega razmišljanja je v opazovanju in razumevanju ljudi, rešitve za njihove potrebe in probleme pa ponuditi v obliki izdelkov in storitev, ki izboljšujejo življenjsko raven neke družbe.«

Pri snovanju podjetniške ideje smo uporabljali različna orodja, značilna za dizajnersko razmišljanje v podjetništvu. Eno med njimi je zemljevid empatije, ki naše razmišljanje usmerja od izdelka in njegove uporabe k stranki oz. potencialnemu uporabniku. Kaj je zanj vrednost, katere koristi mu izdelek ali ponujena storitev prinaša?

O potencialnih uporabnikih izdelka ali storitve smo razmišljali ob 6 ključnih vprašanjih:

  1. Kaj vidijo stranke? Kako izgleda njihovo okolje? Katere prijatelje imajo in kakšno samopodobo podpirajo? Kaj trg za takšne stranke že ponuja?
  2. Kaj naše stranke slišijo? Kaj govorijo njihove družine ali njihovi prijatelji? Kakšna sporočila slišijo iz medijev?
  3. Kaj naše stranke mislijo in kako se počutijo? Kaj jim je pomembno? Katere zahteve imajo?
  4. Kaj pravijo naše stranke? Kakšna stališča izražajo?
  5. Katere negativne stvari obremenjujejo naše stranke? Katera tveganja in strahovi? Kakšne zadržke imajo?
  6. Katere pozitivne stvari privlačijo naše stranke? Kaj si želijo? Kaj jih osrečuje? Kaj bi si oni še želeli doseči?

Delavnice smo zaključili s kratkimi predstavitvami poslovnih idej dijakov. Predstavnika ORA Krasa in Brkinov sta bila presenečena nad njihovo številčnostjo, raznolikostjo in izvirnostjo.

Alenka Kompare, za šolski projektni tim PODVIG