KEPASS

Cilj projekta je izmenjava znanja med šolskimi sistemi držav ob Jadranu. Projekt je soustanovila Evropska unija s prizadevanjem za povezovanje šolskih sistemov jadranskega območja. Dolgoročnejši cilj projekta je vključiti šolske sisteme držav ob Jadranu, da bi pridobili bolj konkurenčno srednješolsko izobrazbo na tem območju, ustvarili možnosti za mobilnost dijakov in za vzajemno priznavanje srednješolskih programov oziroma zaključnih spričeval.