Šolski center Srečka Kosovela Sežana je partner strateškega projekta EUpreneurs v okviru programa Erasmus+.

Dvoletni projekt povezuje štiri šole iz štirih držav. Poleg naše šole so partnerji v projektu:

Namen projekta je spodbujanje podjetništva pri dijakih. Naša šola je članica strateškega partnerstva predvsem zaradi učnega načrt Kreativno podjetništvo, ki se izvaja v podjetniškem modulu/sklopu od leta 2009. Učni načrt je edinstven primer dobre prakse v evropskem merilu.

Projekt predvideva usposabljanje dijakov z namenom ustanovitve in vodenja mednarodnega dijaškega podjetja.

Od 21. 09. do 25. 09. 2015, bo v Sežani prvo projektno srečanje koordinatorjev in učiteljev. Prvo usposabljanje dijakov bo od 25. 10. do 31. 10. 2015 v Latviji.

Maja Prešeren, koordinatorka