PRAVILA IN PRAVILNIKI

Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) direktor Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ravnatelj organizacijske enote Gimnazije in ekonomske šole s šolskimi pravili določa: