Vodstvo

Dušan Štolfa – direktor ŠC in ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole

Administracija

Helena Tavčar – poslovna sekretarka

Enisa Princes – računovodkinja

Strokovni sodelavci

Mirjam Franetič – svetovalna delavka

Stanisla Jablanšček – vzdrževalec računalniške opreme

Natalija Mikuletič – knjižničarka

Ostali delavci

Vida Bizjak – laborantka

Joža Grgič – čistilka

Valter Kogoj – hišnik

Vesna Marinič – čistilka

Danica Mezgec – čistilka

Majda Tavčar – čistilka