KONTAKT

Tajništvo mature: 05 7311 284

MATURA

Šolska komisija za splošno maturo

Šolska komisija za splošno maturo v šolskem letu 2018/19:

  • Dušan Štolfa – predsednik
  • Doris Furlan – tajnica
  • Alojz Čotar – član
  • Magda Pogačar – članica
  • Irena Dolgan – članica
  • Mateja Grmek – članica

Govorilne ure tajnice šolske komisije splošne mature so vsak ponedeljek (od 8.50 in 9.35) v pisarni.

Maturitetni predmeti

Splošni predmeti: slovenščina, matematika, tuji jezik (angleščina ali italijanščina ali nemščina).

Izbirni predmeti: zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, kemija, biologija, fizika, angleščina, italijanščina, nemščina.

Interni del mature

Republiški izpitni center (RIC)