PODJETNOST V GIMNAZIJI

V gimnazijah je odlično razvito pridobivanje akademskega znanja in razvijanje miselnih spretnosti vseh ravni. V prihodnje pa želimo okrepiti tudi podjetnostno kompetenco na vseh njenih področjih, kar bo dijakom omogočalo uporabo akademskega znanja v praksi – v avtentičnih problemskih situacijah, šolam pa prepričljivo vključevanje v okolje in konstruktivno prispevanje k reševanju problemov lokalne in širše skupnosti.

“Podjetnost je, ko delujemo glede na priložnosti in ideje ter jih spreminjamo v vrednost za druge.”  

ŠC Srečka Kosovela Sežana ima v projektu Podjetnost v gimnaziji, ki bo potekal od leta 2018 do leta 2022 pod okriljem Zavoda RS za Šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, status razvojne gimnazije.

Naloge razvojnih gimnazij:

  • zagotavljanje učnih izkušenj, ki bodo dijakom omogočala razvoj, preizkušanje in uporabo kompetence podjetnosti,
  • razvijanje didaktičnih gradiv in orodij za vključevanje kompetence podjetnosti v pouk,
  • širitev/prenos modela na implementacijske gimnazije (povezovanje z bližnjimi gimnazijami),
  • promocija projekta Podjetnost v gimnaziji ter sodelovanje na izobraževanjih, posvetih, konferencah,
  • razvijanje kulture podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem in širšo skupnostjo.

Ključni cilj projekta: Razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

Kompetenčni okvir podjetnosti (EU, 2016)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.