KONTAKT

Tajništvo mature: 05 7311 284

POKLICNA MATURA

Šolska komisija za poklicno maturo

Šolska komisija za poklicno maturo v šolskem letu 2018/2019:

 • Dušan Štolfa – predsednik
 • Mojca Železnik Buda – namestnica
 • Jana Bele Lutman – tajnica
 • Sandra Grmek, Samo Onič – člana

Govorilne ure tajnice šolske komisije za poklicno maturo so vsak ponedeljek (od 8.50 do 9.35) v pisarni.

Poklicna matura poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku.

Predmeti poklicne mature

V programu ekonomski tehnik obsega naslednje predmete:

 • splošnoizobraževalni predmeti: slovenščina, matematika ali angleščina ali italijanščina,
 • strokovnoteoretični predmet: gospodarstvo,
 • praktični del: izdelek oziroma storitev in zagovor.

V programu aranžerski tehnik obsega naslednje predmete:

 • splošnoizobraževalni predmeti: slovenščina, matematika ali angleščina ali italijanščina,
 • strokovnoteoretični predmet: oblikovanje v aranžerstvu,
 • praktični del: izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dijaki se po opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje:

 • na višjih in visokih strokovnih šolah,
 • na nekaterih univerzitetnih programih (po opravljenem enem predmetu iz splošne mature),
 • po enoletnem maturitetnem tečaju in opravljeni splošni maturi pa na vseh univerzitetnih programih.

Pravilnik o poklicni maturi.

Splošne informacije o poklicni maturi dobite na spletni strani Republiškega izpitnega centra.