SKUPNE POGOVORNE URE

Skupne pogovorne ure, ko so vam na voljo vsi učitelji, so vsak prvi četrtek v mesecu (od oktobra do maja) od 16.00 do 17.00.Tedenske pogovorne ure za starše potekajo po priloženem seznamu.