Športni teden - morje
Prostovojska skupina - izdelek
Dan ustvarjalnosti 2012, avtor: Jani Slokar

DRUGI SREČKO

Poleg pouka, ki poteka po učnih načrtih in katerega cilj je pridobiti formalno izobrazbo ter s tem pogoje za zaposlitev ali nadaljevanje študija, šola omogoča tudi dodatne aktivnosti, ki negujejo različne talente dijakov, so popestritev in poglobitev pouka, omogočajo in razširjajo spoznavanje sveta in vrednot družbe, v kateri živimo, ter pomenijo nadgradnjo izobraževalnih programov.

Dodatne aktivnost, ki so dijakom ponujene na šoli, in projekte, ki jih šola izvaja in v katere se dijaki lahko vključijo, smo poimenovali “Drugi Srečko”. Če je pouk tisti resni, učeni del ŠC Srečka Kosovela Sežana, je “Drugi Srečko” drugi del istega obraza – tisti svobodnejši, bolj igriv in razposajen.

Tekmovanja in raziskovanje

Dijaki se vsako leto udeležijo državnih in mednarodnih tekmovanj iz znanja slovenščine, matematike, logike, fizike, kemije, biologije, astronomije, angleščine, italijanščine, nemščine, zgodovine, geografije, poslovne matematike, računovodstva in ekonomije. Tako imajo možnost, da se preizkusijo in dokažejo v svojem znanju tudi v državnem ali mednarodnem merilu. Pod mentorstvom profesorjev lahko dijaki izdelujejo tudi raziskovalne in projektne naloge z različnih področij in se vsako leto udeležijo tekmovanja mladih raziskovalcev.

Projekti in mednarodno sodelovanje

Na šoli izvajamo več projektov. Nekateri so namenjeni izboljševanju kakovosti poučevanja, drugi predstavitvi in spodbujanju ustvarjalnosti mladih, eni delujejo predvsem preventivno, drugi krepijo raziskovalno naravnanost, kreativnost, podjetnost in timsko delo. Projekti, ki smo jih ali jih še izvajamo na šoli, so: Posodobitev gimnazije – nivojski pouk, drugačno ocenjevanje znanja, fleksibilnost, Filmšula (program filmske vzgoje, ki vključuje različne delavnice in oglede filmov s spremljevalnim programom, v sodelovanju s Kosovelovim domom), Več znanja za več turizma, SPOT (Sežanski Podjetniško Oglaševalski Tabor), Srečko v vesolju (izdelava atmosferske sonde, ki jo bomo poslali v 35 km oddaljeno plast ozračja) …

Vsako leto se vključujemo v več mednarodnih projektov in sodelovanj. Poleg večletnega sodelovanja s šolo iz Zvornika (BIH) in sodelovanja v Leonardo Mobility (izmenjava dijakov s Češko, Španijo, Portugalsko), smo aktivni v številni drugih mednarodnih projektih. S šolami iz Francije in Italije sodelujemo v triletnem projektu EDUKARST (Erasmus+): cilje je raziskovanje, ohranjanje in vrednotenje Krasa s poudarkom na kraških vodnih virih v mediteranskem prostoru. V projektu Combating Discrimination And Bullying (Erasmus+) pa v sodelovanju s šolami s Turčije, Portugalske in Bolgarije spodbujamo zmanjšanje nasilja in neenakosti s pomočjo vrednot kot so toleranca, sprejemanje, altruizem, medkulturno spoštovanje.

Ekskurzije

V gimnazijskem programu dijaki na strokovnih ekskurzijah spoznajo različne kraje v domovini in po Evropi. V 1. letniku se odpravijo na enodnevno ekskurzijo v Oglej in Gradež, v 2. letniku pa si na večdnevni ekskurziji ogledajo London z okolico. V 3. letniku gimnazijskega programa organiziramo med prvomajskimi počitnicami maturitetno ekskurzijo v Grčijo. Dvodnevno ekskurzijo na Dunaj izvedemo v začetku 4. letnika.

V programih srednjega strokovnega izobraževanja se dijaki udeležujejo predvsem ekskurzij v slovenska podjetja, na različne prireditve in v ostale gospodarske institucije. V zadnjih letih smo obiskali: slovenski Državni zbor, Luko Koper, Fructal, Mlinotest, Intereuropo, Mednarodni obrtni sejem Celje, Mednarodni oglaševalski festival Zlati boben, Slovenski oglaševalski festival, prednovoletno Ljubljano, Milano z obiskom dizajnerskega inštituta IED, Magdalena -Festival kreativnih komunikacij …

Za vse dijake organiziramo še druge ekskurzije, ki se jih lahko udeležijo, če želijo: vsaki dve leti organiziramo ekskurzijo v Pariz in v Rim, naravoslovni aktiv organizira ekskurzijo v Tehniški muzej München, vsako leto rajamo na Beneškem karnevalu …

Športne dejavnosti

Na ŠC Srečka Kosovela Sežana organiziramo športne tedne že več kot deset let. Prepričani smo, da je odraščanje s športom lažje, zato želimo ponuditi dijakom nova doživetja ob različnih športnih aktivnostih. Izkušnje kažejo, da pridobijo dijaki na športnih tednih različna športna znanja, hkrati pa se med seboj družijo, se zabavajo in vzpostavljajo pozitivne medosebne odnose.

S prvimi letniki gimnazijskega programa gremo v prvi polovici septembra na slovensko obalo, z drugimi letniki pozimi na smučanje, s tretjimi letniki pa v začetku septembra v visokogorje. Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja pa gredo v prvem letniku na morje, v drugem letniku pa na Tabor mladih v Dolenjske Toplice, kjer spoznavajo kajakaštvo, kolesarjenje, pohodništvo in plavanje. Organizacija športnih tednov je odvisna od želja večine staršev in dijakov določene generacije.

Ustvarjalne dejavnosti

Tudi za ustvarjalne in umetniško nadarjene dijake organiziramo na šoli različne dejavnosti, pri katerih lahko razvijajo svoj talent ter se kreativno izražajo. Dijaki lahko sodelujejo v šolski gledališki skupini, ki skoraj vsako leto pripravi in izvede gledališko predstavo, obiskujejo likovne in fotografske delavnice, ustvarjajo glasilo dijakov Rumena podmornica ali sodelujejo pri različnih projektih, npr. Dan ustvarjalnosti, SPOT – Sežanski podjetniško oglaševalski tabor. Sodelujemo tudi na različnih razpisih, natečajih in extemporih ter predstavljamo svoje izdelke javnosti na likovnih in fotografskih razstavah.

Krožki

Zelo aktivni so dijaki, ki obiskujejo fizikalni in astronomski krožek. Poleg zanimivih fizikalnih tem, kot so posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, moderna fizika …, je fizikalni krožek namenjen tudi reševanju fizikalnih problemov, s katerimi se dijaki soočajo na regijskem in državnem tekmovanju iz fizike. Pri krožku astronomije pa dijaki spoznavajo kozmološki (kako se je vse skupaj začelo in kakšna je usoda vesolja) in opazovalni del astronomije.

Na šoli delujejo še tevilni drugi krožki, ki jih dijaki radi obiskujejo: matematični krožek in krožek finančne matematike, likovne delavnice, pogovori o(b) knjigi … Uspešno smo uvedli tudi program filmske vzgoje Filmšula, ki vključuje oglede filmov s spremljevalnimi vsebinami in različne delavnice, npr. animacije, kreativne kamere, montaže