INTERNATIONAL – MEDNARODNI PROJEKTI

Dolgoročni strateški cilj ŠC Sežana je postati partner okolja v razvojnih strategijah. To želimo doseči s prilagajanjem odprtega kurikula potrebam okolja. Zavedamo se, da je to mogoče le s stalnim izpopolnjevanjem učiteljev in ostalih zaposlenih, ki jim želimo omogočiti spremljanje novosti v tujini, izmenjavo dobrih praks s tujimi sorodnimi organizacijami ter izboljšanje znanja tujih jezikov. Spoznanja iz tujine želimo prenesti v domače okolje in s tem spodbuditi razvoj kreativnih rešitev za probleme v lokalnem okolju.

Čim večjemu številu dijakov želimo omogočiti prakso v tujini, saj se zavedamo, da je takšna izkušnja pomemben mejnik v osebnem in profesionalnem razvoju mladostnika. Želimo, da bi bili dijaki bolj motivirani za delo, bolj samozavestni, radovedni, produktivni in kar je najpomembneje samoiniciativni. S tem bi se posledično dvignila kakovost pouka, kar bi se pokazalo v vedno višje zastavljenih ciljih in odličnih rezultatih. Želimo, da bi se znašli v tujem delovnem okolju in da bi znali prenesti izkušnje iz tujine v domače okolje, kar bi jih naredilo bolj kompetentne in zaposljive. Veliko bi pridobili tudi na znanju tujih jezikov, saj bi bili primorani komunicirati in uporabljati jezik stroke.

V desetih letih mednarodnega sodelovanja smo z nekaterimi tujimi institucijami zgradili pomembna strateška partnerstva. Vsak nadaljnji projekt z neko institucijo pomeni okrepitev partnerstva, ki se razvija na vedno višjih nivojih sodelovanja in lahko pripelje do skupnega razvoja novih kurikulov, programov ali modulov in posledično do sistemskih sprememb.

Potrebe našega centra so skladne s strategijo Evropa 2020 v naslednjih pobudah: Mladi in mobilnost, Evropski program za digitalne tehnologije – z razvojem digitalnih kompetenc učiteljev in dijakov, Evropa gospodarna z viri – z vključevanjem v evropske strateške projekte ravnanja z viri, program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta z razvijanjem podjetniških kompetenc in strokovnih kompetenc v okviru naših programov za evropski trg dela.

Šolski center Srečka Kosovela Sežana je med bolj mobilnimi šolami v Sloveniji. Uspešne prijave na razpise so omogočile izkušnjo mobilnosti  117-im dijakom in 35-im strokovnim delavcem.

V desetih letih smo kot prijavitelji  izpeljali naslednje projekte:

 • Skupaj smo na konju, Leonardo mobilnosti 2005 (Češka)
 • Primerjava tržnih priložnosti slovenskega in Moravskega Krasa, Leonardo da Vinci IVT 2008 (Češka)
 • DOSS Festival, 2008 (Bosna in Hercegovina)
 • Kreativnost nima mej, 2010 (Bosna in Hercegovina, Srbija)
 • Kreativno preko mej, Leonardo da Vinci IVT 2011 (Španija in Portugalska)
 • Kreativnost kot medkulturni dialog, 2011 (Bosna in Hercegovia, Srbija)
 • Visual merchansdising, Leonardo da Vinci IVT 2012 (Portugalska)
 • Aranžer-kompetence preteklosti ali prihodnosti?, Leonardo da Vinci IVT 2013 (Portugalska)
 • Šola – partner v razvojnih strategijah, Leonardo da Vinci VET PRO 2013 (Portugalska)
 • Primerjava matematičnih simbolov in pojmov, 2013 (Bosna in Hercegovina)
 • Skupaj smo se borili in umirali na bojiščih prve svetovne vojne, 2014 (Bosna in Hercegovina)