PROJEKT »POSKUS V GIMNAZIJI«

V okviru Posodobitve kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah, je ŠC Srečka Kosovela Sežana v šolskem letu 2010/2011 kot ena izmed osemnajstih gimnazij iz cele Slovenije pristopila k izvajanju projekta Poskus v gimnaziji.

Projket se je zaključil v šolskem letu 2013/14, elementi poskusa v gimnaziji pa so bili:

  • izbirnost oz. nivojski pouk,
  • fleksibilnost organizacije,
  • drugačne oblike in načini usvajanja znanja ter njegovo vrednotenje