Nova obzorja/Nova znanja/Novi mediji

Projekt je nastajal v obdobju, ko je Ministrstva za šolstvo, znanost in tehnologijo Šolskemu centru Srečka Kosovela Sežana v predlogu razpisa izobraževalnih programov za leto 2015/16 odobrilo oddelek medijskega tehnika. Vagen vidergaende skole izvaja sorodni program aranžerski tehnik/Exibition design in izobražuje dijake v programu medijske komunikacije.

Šola je nova in zato vrhunsko opremljena z najnovejšo opremo in programi. Po petih letih vzpostavljanja sistema delovanja na novi šoli si močno želijo obogatiti delovanje šole z mednarodno dimenzijo. Pripravljeni so nesebično deliti svoje znanje in sprejeti naše učitelje strokovnih predmetov na »Job shadowing«, želijo pa si tudi mobilnosti v tujino.

Mobilnosti na Norveško bi se udeležili učitelji sooblikovalci odprtega kurikula z medijskimi vsebinami v programu aranžerski tehnik.

Cilj projekta je pridobiti celostni vpogled v izobraževalne programe ter dodatno znanje in kompetence.

Pričakovani razultati: izboljšave grobega kurikula, priprava izhodišč za posamezne izvedbene kurikule za strokovne module, spoznavanje novih metod dela in spoznavanje organizacije praktičnega pouka.

Ciljne skupine: vodstvo šole ŠC Sežana,učitelji strokovnih predmetov odprtega kurikula programa aranžerski tehnik z multimedijsko vsebino, dijaki programa aranžerski tehnik, lokalni socialni partnerji v Sežani, šole, ki izobražujejo program aranžerski/medijski tehnik v Sloveniji ter odločevalci (CPI).

Maja Prešeren, koordinatorka projekta