Program: Erasmus+

Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva

Accronym projekta: EDUKARST

Naslov: LIVE ON KARST: studies, conservation and highlighted valuation of the karst and karst water resources in mediterranean area

Partnerji:

Povzetek projekta:

Triletni projekt predvideva sodelovanje dijakov in profesorjev na področju biologije, fizike, kemije, tehnologije ter geografije, ekonomije in prava z namenom nastanka didaktičnih pripomočkov v maternem jeziku in v angleščini. Projektni partnerji se bodo srečevali na dveh projektnih srečanjih (Francija in Italija) ter na kratkoročnih usposabljanjih za dijake v Sloveniji, Franciji in Italiji. Osrednja tema projekta bo Kras; raziskovanje, ohranjanje in valorizacija krasa s poudarkom na kraških vodnih virih v mediteranskem prostoru.

Pobudnik projekta je Francosko speleološko združenje, slovenski tihi partner pa park Škocjanske jame.

Maja Prešeren, koordinatorka na partnerski šoli