PROJEKT POSODOBITEV GIMNAZIJSKIH PROGRAMOV

Projekt je potekal od leta 2007 in se je zaključil s šolskim letom 2013/2014 z dvodnevno zaključno konferenco na Ptuju v mesecu oktobru 2014.

Cilj projekta so bili:

  • uvedba posodobljenih učnih načrtov ter
  • posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula.

Več si lahko preberemo na spletni strani projekta.

V projekt so bile vključene vse gimnazije v Sloveniji.