Projektno vodenje je timsko delo

Nacionalna agencija Cmepius je Šolskemu centru Srečka Kosovela Sežana odobrila projekt z naslovom Projektno vodenje je timsko delo. Projekt je namenjen učenemu osebju, ki se, poleg svojih obveznosti, srečuje z nalogami, ki podpirajo projektne aktivnosti.

Projekt v okviru akcije K1-Učna mobilnost posameznikov in vrste akcije Mobilnost šolskega osebja predvideva tedensko mobilnost administrativnega osebja z namenom pridobivanja izkušenj s področja administrativno-finančne podpore projektom.

Glavni cilji projekta:

  • usposobiti kompetentno projektno skupino,
  • razviti kompetenco sporazumevanja v tujem jeziku,
  • razviti kompetenco IKT z uporabo modernih orodij komuniciranja,
  • spoznati primer dobre prakse v tujini,
  • znanje iz tujine prenesti na matično šolo,
  • uporabiti pridobljeno znanje pri vodenju nadaljnjih projektov.

Izkušnje bodo udeleženke pridobivale na partnerskih institucijah v Barcelosu na Portugalskem (AEB, IPCA in Intercultural Association Mobility Friends, Občini Barcelos ter podjetjem, ki nudijo praktično usposabljanje) in s tem pridobile kompleksen vpogled v organizacijo in vodenje mednarodnih aktivnosti. Specifična znanja, povezana z administrativno in finančno podporo projektom, bodo pridobivale predvsem na partnerski šoli AEB v računovodskem oddelku in glavni pisarni.

Mobilnost je predvidena v oktobru 2015.

Maja Prešeren, koordinatorka projekta