V šolskem letu 2019/20 smo razpisali vpis v 1. letnik treh izobraževalnih programov.

  • Program (razpisani oddelki)
  • GIMNAZIJA (2 oddelka)
  • EKONOMSKI TEHNIK (1 oddelek)
  • ARANŽERSKI TEHNIK (1 oddelek)

Potek vpisa v srednjo šolo za šolsko leto 2019/20

V spodnji tabeli si lahko ogledate vse pomembne datume poteka vpisa v srednje šole. Informacije lahko pridobite tudi strani MIZŠ, kjer med delovnimi področji izberete Direktorat za srednje in višje šolstvo in nato kliknete na Vpis v srednje šole. 

POTEK VPISA DATUM
Informativna dneva 15. in 16. februar 2019
Prijava za vpis v 1. letnik do 2. aprila 2019
Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ) 8. april 2019 do 16. ure
Morebitni prenosi prijav za vpis do 23. aprila 2019
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 29. maj 2019
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka med 18. 6. in 21. 6. 2019
Potek 2. kroga izbirnega postopka do 2. 7. 2019
Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) 3. julij 2019
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta  do 30. avgusta 2019

Informacije o vpisu: Mirjam Franetič (svetovalna služba) – 05 7311 281