Learn it today to manage it tomorrow /Nauči se danes, da boš lahko uporabil jutri

Program: Erasmus+

Ključni ukrep: KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks

Področje izobraževanja: KA229 – Partnerstva za šolske izmenjave

Leto razpisa: 2018

Partnerji:

Narva Kreenholm Gymnasium (Narva, Estonija)

Askim Videregående Skole (Askim, Norveška)

Mondial College (Nijmegen, Nizozemska)

Collegi Sant Roc (Alcoy, Španija)

Šolski Center Srečka Kosovela Sežana (Sežana, Slovenija)

Namen: Razvoj veščin, ki bodo nujne v prihodnosti (‘must have’)

  1. intercultural competence (medkulturne kompetence)
  2. program-based thinking (sposobnost razumevanja, osmišljanja in obdelave večje količine podatkov)
  3. virtual cooperation (virtualno sodelovanje)
  4. transdisciplinarity (multidisciplinarnost – globlje poznavanje enega področja v povezavi z razumevanjem drugih področij)
  5. design thinking/mindset (sposobnost načrtovanja procesov za doseganje rezultatov in osredotočanja na stranke)

Glavni cilji:

  1. Ustvariti skupno digitalno bazo gradiva za razvoj navedenih kompetenc
  2. Izpeljati 5 kratkoročnih usposabljanj za partnerje, z namenom testiranja in analiziranja učinkov uporabe digitalnih virov in gradiva za razvoj kompetenc.
  3. Pripraviti priročnik z bazo podatkov, testiranji in analizami učnih ur; priročnik bo vključeval 3 članke z vsake sodelujoče šole z najboljšimi primeri učnih ur.

Metodologija: delo v majhnih skupinah, delavnice, predavanja, izdelava gradiv za učne enote, razgovori, izmenjava mnenj in idej, video konference, komunikacija preko elektronske pošte in drugih družabnih medijev.