»When local becomes global«

»When local becomes global«

Projekt financiran s sredstvi Slovenskega štipendijskega a EGP/NFM temelji na prioritetah NFM, predvsem na področju Ohranjanja in revitalizacije naravne in kulturne dediščine, medinstitucionalnem sodelovanju ter izmenjavi dobrih praks treh šol iz treh različnih držav:

 • prijavitelj: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Slovenija,
 • partner št.1: VÅGEN Vidergaende skole, Sandnes, Norveška (država donatorica) in
 • partner št.2: Agruppamento de Escolas de Barcelos, Portugalska (programska država).

Projekt bo razdeljen na tri dele:

 1. Raziskovanje naravne in kulturne dediščine v lastnem lokalnem okolju (predvsem mitov in legend, ki bi lahko postali osrednji del novih turističnih proizvodov)
 2. Razvoj novega turističnega proizvoda na projektnem tednu z naprednimi metodami za razvoj kreativnih rešitev
 3. Implementacija ideje v lokalno okolje v vsaki sodelujoči državi

Cilji partnerstva:

 • izgradnja novega partnerstva z norveško šolo,
 • nadgraditi sodelovanje, začeto s prejšnjimi projekti s šolo na Portugalskem, ki je do sedaj nastopala kot gostiteljska šola,
 • utrditi dobro sodelovanje med šolami in lokalnim okoljem,
 • razširiti mreženje/medstrukturno sodelovanje,
 • ohranjanje in razvoj kulturne in naravne dediščine partnerjev v projektu,
 • oblikovati nove turistične proizvode,
 • predstaviti spretnosti in kompetence naših dijakov v delovnem okolju,
 • pripraviti partnerstvo za nadaljnje večje strateške projekte.

Teme, ki jih bomo obravnavali, so:

 • Raziskave na področju turizma, ki temelji na lokalni dediščini
 • Razvoj turističnih proizvodov s sodobnimi vizualnimi identitetami

Pristop:

 • povezava vsake šole z okoljem;
 • 3 srečanja z inovativnimi izobraževalnimi metodami (ustvarjalno podjetniški teden za dijake) in predstavniki podjetij in lokalnih institucij preko predavanj in delavnic;
 • učinkovit sistem komuniciranja (številni kanali: Etwining, MagazineFactory, E-mail, Facebook skupina, profil, TumblrBlog, spletne strani …). S tem bo vzpostavljena dobra podlaga za diseminacijo ter pripravo brošure o projektnih rezultatih. Z vsem zbranim materialom bo mogoče tudi boljše koriščenje projektnih rezultatov na srečanjih, konferencah, predstavitvah;
 • med projektom bodo dijaki primorani uporabljati znanje tujega jezika, predvsem s strokovnega področja. V online reviji Magazine Factory bomo objavljali članke o dosežkih dijakov sorodnih programov Exhibition design/ aranžerski tehnik/ Visual merchandiser in bo služila kot izdelek, preko katerega se bomo spoznavali, na nek način tekmovali v objavah in postopoma nadgrajevali rezultate projekta. Revija je že pripravljena, uredniki pa smo kontaktne osebe iz treh sodelujočih šol.

Maja Prešeren, koordinatorka