KONTAKT

Direktor in ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole: Dušan Štolfa
Naslov: Stjenkova 3, 6210 Sežana Slovenija
Telefon: +386 05 7311 280
Fax: +386 05 7311 289
Elektronski naslov: ss.srecko-kosovel@guest.arnes.si

Podračun pri UJP: 01100-6030704985
Matična št.: 5009189000
Davčna št.: 74080601

Šolska svetovalna služba: Mirjam Franetič (za programe gimnazija, ekonomski in aranžerski tehnik), Marjetka Gombač
Knjižničarka: Natalija Mikuletič
Računovodkinja: Enisa Princes
Tajnica: Helena Tavčar

Telefonske številke

Zbornica: 05 7311 283

Svetovalna služba: 05 7311 281

Tajništvo mature: 05 7311 284

Knjižnica: 05 7311 286

Telovadnica: 05 7311 292

Računovodstvo: 05 7311 285

Okrepčevalnica: 05 7311 290

Programi in organizacija šole

Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola leži blizu mestnega središča. Pouk poteka na dveh lokacijah: v matični šoli ter v športni dvorani srednje šole, ki je od matične stavbe oddaljena 50 m. Učilnice so sodobno opremljene in nudijo dobre pogoje za delo, knjižnica pa je bogato založena s strokovno literaturo in ima svoj fond učbenikov.

Pouk je organiziran samo dopoldne (med 8.00 in 14.10), razen nekaterih izbirnih predmetov v četrtem letniku gimnazijskega programa in interesnih dejavnosti. Iz smeri Ajdovščina, Vipava, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen in Dutovlje dijake pripelje avtobus pred šolo in jih izpred šole tudi odpelje domov. Iz smeri Nova Gorica, Pivka in Postojna pa prihajajo dijaki v šolo z vlakom. Železniška postaja se nahaja približno 200 m od šole, urniki vlakov pa so usklajeni z urnikom šole.

Izobraževalni programi

Na naši šoli izvajamo različne srednješolske programe: splošna gimnazija, ekonomski tehnik in aranžerski tehnik (srednje strokovno izobraževanje).

  • Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja ter razvija znanja, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspeh v poklicu in življenju. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo in je po svojih značilnostih najboljša “pripravljalnica” za univerzitetni študij. Zaključi se s splošno maturo.

Programa ekonomski tehnik in aranžerski tehnik sta strokovno izobraževalna programa, kar pomeni, da dijaki po končani srednji šoli dobijo poklic in se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo s študijem na visokih strokovnih šolah in v nekaterih univerzitetnih programih.

  • V programu ekonomski tehnik dijaki povezujejo splošna in strokovna znanja s prakso ter se usposobijo za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi. Srce programa so znanja s področja ekonomije, npr. ekonomika poslovanja, knjigovodstvo, sodobno gospodarstvo, v odprtem kurikulu pa je poudarek na trženju turističnih storitev z dodatnimi znanji poslovnega komuniciranja, multimedije v poslovanju in tujih jezikov.
  • Aranžerski tehnik pa je program, namenjen predvsem tistim dijakom, ki imajo smisel za oblikovanje, dekoriranje, ustvarjanje ter trženje in podjetništvo. Velik poudarek je na praktičnem pouku, ki je v odprtem kurikulu usmerjen na področje multimedijskega oglaševanja, izražanja s sliko in zvokom ter animacije v ravnini in prostoru.

Kaj je dijakom na šoli všeč?

Zelo strokovni, dostopni in prijazni profesorji, pa tudi nivo zahtevanega znanja je nadpovprečen, kar je zelo v redu.

Super so športni tedni in ekskurzija v London.

Všeč so mi vzdušje, domačnost in odnos profesorjev do dijakov, še najbolj pa to, da smo med sabo povezani.

Prednosti šole so odprtost, stik s časom, realnost. Dijaki nismo samo številke.

Zemljevid