USPOSOBLJENI ZA PRIHODNOST/TRAINED FOR THE FUTURE/ ERASMUS+, KA1, UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

Najpomembnejši razlog za projekt je omogočiti čim večjemu številu dijakov in profesorjev izkušnjo mobilnosti. S tem si prizadevamo za uresničevanje pobude Evropa 2020 „Mladi in mobilnost“, katere namen je doseči povečanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in olajšanje vstopa mladih na trg dela. Kot so pokazali rezultati raziskav ob zaključevanju programa VŽU, izkušnje mobilnosti spreminjajo življenja. Z vsako novo mobilnostjo se o tem prepričamo tudi na naši instituciji. Širijo se obzorja, podirajo stereotipi, rušijo pregrade in spletajo prijateljske in tudi poslovne vezi.

SPLOŠNI CILJI

 • izboljšati kompetence in pridobivati nove izkušnje dijakov in zaposlenih za lažje vključevanje v EU trg dela, vključno s podjetniškimi izkušnjami iz tujine
 • izboljšati sposobnost komuniciranja v tujem jeziku,
 • spoznavanje novih kultur in podiranje stereotipov,
 • širjenje socialnega kapitala z novimi poznanstvi in prijateljstvi,
 • iskati kreativne rešitve za obstoječe probleme v tujem okolju in prenos v domače okolje,
 • izboljšati IKT pismenost in ozaveščanje o prednostih uporabe IKT,
 • promovirati in graditi prepoznavnost naše šole, poklicev in kompetenc naših dijakov
 • pridobiti nova znanja in kompetnece na področju robotike.

SPECIFIČNI CILJI

 • nadaljevati uspešno dosedanjo prakso namestitve dijakov programov aranžerski in ekonomski tehnik na praktično izobraževanje v podjetja in na šolo,
 • dodatno usposobiti učitelje na področju robotike in
 • izvesti aktivnost poučevanja s področja kreativnega podjetništva v obliki projektnega tedna (nadgradili bi aktivnost, ki je bila izvedena že v projektu EUskills.com). Z aktivnostjo poučevanja na tuji šoli bi testirali metodo, ki bi jo kasneje uporabili pri oblikovanju tečajev za tuje učitelje in osebje.

NAČRT MOBILNOSTI: za  doseganje strateških ciljev institucije smo v okviru dvoletnega projekta Usposobljeni v prihodnost načrtovali naslednje mobilnosti:

 • tri tedenska mobilnost dijakov (14) in dveh spremljevalcev v oktobru 2018  (Portugalska, Španija Gran Canaria) v podjetja in na šolo
 • enotedenske mobilnost osebja (5) na aktivnosti za poučevanje jeseni 2018 (Portugalska)
 • deset dnevna mobilnost dveh učiteljev na Job sahddowing usposabljanju septembra 2018 (Portugalska)
 • tri tedenske mobilnost dijakov in dveh spremljevalcev v oktobru 2019 (Portugalska, Španija-Gran Canaria)
 • deset dnevna mobilnost dveh učiteljev na Job sahddowing usposabljanju septembra 2019 (Norveška)