Rezultati poklicne mature

REZULTATI NA POKLICNI MATURI

Poklicna matura 2018

Dijaki ekonomskega tehnika so maturo opravili zelo uspešno, saj so v povprečju dosegli 16,91 točk, kar je precej višje od republiškega povprečja (14,08). Patricija Štemberger je postala zlata maturantka.

Poklicna matura 2017

Vsi prijavljeni dijaki ekonomskega tehnika so uspešno opravili poklicno maturo, v povprečju so dosegli 15,90 točk (republiško povprečje pa 14,99 točk).

Poklicna matura 2016

Dijaki ekonomskega tehnika so maturo opravili zelo uspešno, saj so v povprečju dosegli 17,35 točk, republiško povprečje pa je bilo 14,76. Dijaki, ki so poklicno maturo opravljali prvič, so bili na njej tudi 100 % uspešni.

Poklicna matura 2015

V programu ekonomski tehnik je zlato maturo dosegla ena dijakinja (Ula Stepančič), v povprečju pa so dijaki naše šole dosegli 15,95 točke (republiško povprečje je 14,27 točke).

Poklicna matura 2014

Dijaki Ekonomskega tehnika so dosegli povprečni uspeh 16,37 točke (republiško povprečje je 14,30 točke). Med njimi je tudi zlata maturantka.

Poklicna matura 2013

Ekonomci so bili vsi uspešni, trije so zlati maturanti, njihovo povprečje pa znaša kar 18,38 točke (republiško povprečje je 14,46 točke).