Mednarodni projekti

V preteklih letih so se dijaki ekonomskega tehnika v okviru različnih mednarodnih projektov večkrat usposabljali na Portugalskem, v šolskem letu 2017/18 pa smo sodelovanje s šolo Agrupamento de Escolas de Barcelos nadgradili v prijateljsko izmenjavo.

Uspešno smo začeli s projektom mobilnosti Usposobljeni za prihodnost/Trained for the future (Erasmus +), v okviru katerega se je jeseni 2018 skupina sedmih dijakov ekonomskega tehnika že praktično usposabljala v Barcelosu na Portugalskem. Dijaki so na izmenjavi nadgrajevali kompetence odprtega kurikula s področja turizma, multimedije in robotike.

V šolskem letu 2018/19 sodelujemo tudi v projektu mednarodnega sodelovanja šol Dediščina v turizmu/Heritage in tourism. Cilj projekta je izmenjava dobrih praks, povezava šol z okoljem ter oblikovanje novih, z dediščino povezanih turističnih proizvodov. V okviru projekta se je skupina desetih dijakov vseh treh programov v začetku decembra 2018 udeležila štiridnevne izmenjave v Zvorniku, v načrtu pa je več izmenjav sodelujočih šol.

Pomen poznavanja tujih jezikov za uspešen nastop na evropskem trgu dela pa poudarja strateško partnerstvo Erasmus+ CLIL in VET.  V dvoletnem projektu sodelujemo s partnerji iz Slovaške, Litve, Turčije, Portugalske in Italije. Namen partnerstva je razviti skupni učni načrt, s katerim bomo spodbudili integrirano učenje tujega jezika v strokovnih modulih.