Poslovne ideje aranžercev

Pri strokovnem modulu Podjetje na trgu smo dijaki 2. a ART, 1. skupina, predstavili svojo poslovno idejo. Ustanovili smo  namišljeno podjetje in za nekaj časa prevzeli vlogo podjetnih ljudi, ki želijo na trgu uspeti s svojim poslom.

Pri oblikovanju poslovne ideje smo morali izbrati tudi dejavnost, pravno-organizacijsko obliko podjetja, logotip ter ime podjetja, določiti lokacijo le-tega, izdelati poslovni načrt. Pripravili smo tudi vizitke, letake, poslovn darila in še marsikaj drugega, kar sodi k celostni grafični podobi podjetja.

Vse skupaj smo nato po skupinah pri uri podjetje na trgu najprej predstavili ostalim sošolcem. Kar smo pripravili za predstavitev namišljenega podjetja, smo nato razstavili v steklenih omaricah na hodniku šole med učilnicama št. 5 in 6. Našo poslovno idejo so si lahko tako ogledali tudi ostali dijaki na šoli.

Delo je bilo zabavno in poučno, saj smo skozi praktičen primer spoznali, kaj vse je potrebno za ustanovitev podjetja.  Pri vsem skupaj nam je pomagala prof. Lucija Stanič Brezec, ki nas poučuje pri omenjenem strokovnem modulu in nadgrajuje naše strokovno znanje.

Dijaki 2. a ART, 1. skupina