Entries by Lucija Stanič Brezec

Poslovni modeli “SREČKOV”

V ponedeljek, 19. decembra, je bila organizirana podjetniška delavnica z naslovom Kako zaslužiti s poslovnimi modeli. GEA College – Fakulteta za podjetništvo Ljubljana organizira kratke, brezplačne delavnice za dijake srednjih šol. Predavanje docenta dr. Mitja Jeraja je potekalo dve šolski uri. Dijaki 3. ART, 3. ET in 4. ET so se razdelili v skupine po štiri. […]

Ekskurziji aranžercev

Po programu ART imajo dijaki 2. letnika več strokovnih ekskurzij. V septembru so bili na strokovni ekskurziji na MOS – u v Celju. Tu so se seznanili s podjetji in njihovo dejavnostjo iz različnih držav. V začetku oktobra so imeli organizirano drugo strokovno ekskurzijo. Obiskali so dve proizvodni podjetji v Ajdovščini, in sicer Fructal ter Pipistrel. […]

Poslovne ideje aranžercev

Pri strokovnem modulu Podjetje na trgu smo dijaki 2. a ART, 1. skupina, predstavili svojo poslovno idejo. Ustanovili smo  namišljeno podjetje in za nekaj časa prevzeli vlogo podjetnih ljudi, ki želijo na trgu uspeti s svojim poslom. Pri oblikovanju poslovne ideje smo morali izbrati tudi dejavnost, pravno-organizacijsko obliko podjetja, logotip ter ime podjetja, določiti lokacijo […]

Ponovno zlati

Tudi letos smo se udeležili državnega tekmovanja v znanju računovodstva. 17. državno tekmovanje je potekalo v Postojni, in sicer v sredo 8. aprila 2015. Na osnovnem nivoju sta sodelovala Emanuel Kovačič in Jernej Ravbar, dijaka 2. ET. Na višjem nivoju sta naloge reševali dijakinji 3. ET Tea Franca in Eleonora  Ranova.  Slednja je dosegla 4. […]