Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole Sežana

Svet zavoda   ŠC Srečka Kosovela Sežana razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE  Višje strokovne šole Sežana, organizacijske enote Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana. Vsebina razpisa.