Vsak dan 8. marec

Dijaki 2. gimnazije so pri ITS družboslovje izvedli raziskavo, katere cilj je spodbuditi razmislek o družbeni (ne)enakosti spolov prek spoznavanja pomembnih zgodovinskih mejnikov v pridobivanju pravic žensk, opozarjanja na nevidnost ženskih ustvarjalk in znanstvenic … (Ideja: učna ura VsakDan8Marec, http://cityofwomen.org/)

Vprašalnik je reševalo šestdeset dijakov gimnazije: 46 žensk in 14 moških. Spodaj predstavljamo le del rezultatov s pojasnitvami k odgovorom.

1. Kdaj so si ženske na Slovenskem priborile splošno volilno pravico? Odgovori dijakov
a. 1893 6,7 %
b. 1910 21,7 %
c. 1945 71,7 %

Prvo neomejeno volilno pravico (voliti in biti izvoljene) so dobile ženske na Novi Zelandiji leta 1893, v Avstraliji od 1902. V Ameriki so ženske dobile volilno pravico leta 1920.  Ženske v Jugoslaviji in torej tudi v Sloveniji so dobile volilno pravico leta 1945, leto prej v Franciji, medtem ko so v Španiji ženske volile od leta 1931, v Veliki Britaniji in večini Skandinavskih držav pa od leta 1918. V Švici so ženske dobile volilno pravico šele leta 1971.

2. Kdo od spodaj naštetih je kar dvakrat prejel Nobelovo nagrado? Odgovori dijakov
a. Albert Einstein 28,3 %
b. Marie Curie 51,7 %
c. Rosalind Franklin 20 %

Marie Curie je bila pionirka na področju raziskovanja sevanja. Skupaj z Becquerelom in možem je kot prva ženska prejela Nobelovo nagrado za fiziko in osem let kasneje tudi Nobelova nagrajenka za kemijo.

4. Navedi ime in priimek edine ženske, ki je bila upodobljena na slovenskem tolarju. Odgovori dijakov
Ivana Kobilca 45 %

Ivana Kobilca velja za najpomembnejšo slovensko slikarko. Upodobljena je bila na bankovcu za 5.000 tolarjev. V strokovnih besedilih o Kobilci vedno znova najdemo navedbo, da ni bila sprejeta  na nobeno izmed likovnih akademij, niti na Dunaju niti v Münchnu, nikjer pa ob tem ni podatka, da konec 19. stoletja nobena likovna akademija v Evropi ni sprejemala študentk.

5. Kolikšen delež povprečne bruto plače, ki jo v Sloveniji prejemajo moški danes, za enako delo prejme ženska? Odgovori dijakov
a. 86–90 % 51,7 %
b. 91–96 % 41,7 %
c. 99 % 6,3 %

Podatki se od leta do leta nekoliko razlikujejo: v letu 2015 je povprečna bruto plača žensk znašala 94,0 % povprečne bruto plače moških, tako je bila povprečno nižja za 101 evra. V letu 2017 pa so ženske v EU v povprečju zaslužile 16,3 % manj kot moški, v Sloveniji pa 8,1 % manj.

6. Kaj danes najbolj ogroža zdravje žensk po vsem svetu? Odgovori dijakov
a. Nasilje v družini 71,7 %
b. AIDS 11,7 %
c. Kajenje 16,7 %

Pandemija AIDS-a obsega 33,3 milijona okuženih ljudi, od tega približno polovico žensk. Največ okuženih je v podsaharski Afriki. Na drugem mestu se kot razlog nahaja nasilje v družini. Nevladne organizacije v Sloveniji ocenjujejo, da je nasilje prisotno v vsaki peti družini v Sloveniji, da je posiljena vsaka sedma ženska in da le 5 % vseh žensk z izkušnjo nasilja poišče kakršnokoli pomoč.

Alenka Kompare, za ITS družboslovje