Predstavitev Dijaške organizacije Slovenije

V četrtek, 6. 12. 2018 so se naši dijaški skupnosti prišli predstaviti predstavniki Dijaške organizacije Slovenije.

Na kratko o Dijaški organizaciji Slovenije:

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake, ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje. Dijaška organizacija Slovenije deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi. Sestavljena je iz parlamenta, predsedstva in predsednika ter sveta. Predsedstvo sestavljajo predsedniki sledečih odborov: Odbor za izobraževanje (Kristijan Briški), Odbor za socialo (Žan Logar), Odbor za mednarodno sodelovanje (Timotej Klinc), Odbor za kulturo, šport in obšolske dejavnosti (Tibor Mamula), Odbor za PR (Gašper Logar) in Odbor za regionalno sodelovanje in povezovanje (Sara Rožman Atelšek).

Več informacij lahko najdete na njihovi spletni strani  ali na njigovi facebook strani.

Če želi kdo sodelovati v katerem od odborov, je razpis za sodelovanje objavljen na spletni strani DOS-a. Vabljeni k sodelovanju!

Za dijaško skupnost,

predsednik, Marko Pleterski in Sara Rožman Atelšek