Razpis Erasmus+ mobilnost 2018/19

ŠC Srečka Kosovela Sežana bo v šolskih letih 2018/19 in 2019/20 izvajal ERASMUS+ projekt mobilnosti z naslovom Usposobljeni za prihodnost. Projekt predvideva mobilnost dijakov programov ekonomski tehnik in aranžerski tehnik. Mobilnost dijakov je namenjena krepitvi kompetenc odprtega kurikula (multimedija, izražanje s  sliko in zvokom, animacija za aranžerje ter multimedija, robotika, turizem, podjetništvo za ekonomce).

V šolskem letu 2018/19 razpisujemo:

– 7 dotacij za program aranžerski tehnik,

– 7 dotacij za program ekonomski tehnik.

Mobilnost bo potekala v jeseni 2018, udeležili pa se je bodo dijaki zaključnih letnikov. Na mobilnosti dijaki opravijo tudi raziskovalni del maturitetnih nalog.

Prijavo na razpis se pošilja v elektronski obliki na naslov maja.preseren@gmail.com. Prijava naj vsebuje:

  • dopis, s katerim se prijavljate na razpis,
  • Europass življenjepis,
  • motivacijsko pismo,
  • ostala dokazila.

Prednost pri izbiri imajo dijaki, ki so v preteklih letih gostili dijake iz tujine in tisti, ki sodelujejo v aktivnostih za promocijo šole. Vloge bo pregledala in točkovala komisija, ki bo v najkrajšem možnem času sporočila odločitev. Prijavljeni dijaki naj redno spremljajo elektronsko pošto, saj bo potrebno takoj naročiti letalske vozovnice.

Projekt predvideva tudi mobilnost učiteljev za namen poučevanja (vsebine povezane z odprtim kurikulom) ter mobilnost učiteljev za usposabljanje (Job shaddowing) na področju robotike. Zainteresirani učitelji naj oddajo prijavo v obliki motivacijskega pisma prav tako na naslov maja.preseren@gmail.com.

Prijave sprejemamo do 6. 7. 2018 do 12.00.

Maja Prešeren, Erasmus koordinatorica