Aranžerji in ekonomci v Ljubljani

V sredo, 6. junija 2018, je bila organizirana strokovna ekskurzija za dijake srednjega strokovnega izobraževanja, in sicer za oddelka 1. ET in 2. AR. Lokacija je bila Ljubljana. Ogledali so si City Park in poslušali predstavitev zavarovalnice Triglav na Verovškovi ulici.

V Ljubljano smo se odpeljali z avtobusom. Dijaki so bili razdeljeni v dve skupini. Dijaki oddelka 2. ART so naprej poslušali predstavitev zavarovalnice Triglav, ki opravlja različne storitve. Medtem so si dijaki 1. ET ogledali nakupovalni center City Park. Ob 11. uri sta oddelka zamenjala lokaciji.

Dijaki so reševali delovne liste s vprašanji, ki so se nanašala na strokovno področje zavarovalnic in trgovskih podjetij. Med drugim so imeli tudi nalogo, da si izberejo trgovino v City Parku, v kateri so poiskali uslužbenca, ki jim je bil pripravljen odgovoriti na nekaj zastavljenih vprašanj.

Lucija Stanič Brezec za ekonomski in aranžerski aktiv