Več znanja za več turizma

Projekt predstavlja povezovanje formalnega izobraževanja v srednji šoli z delom v neformalnih oblikah, kar lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne skupnosti. Dijaki in dijakinje na temo razvoja turizma izdelajo raziskovalne naloge in jih predstavijo na turistični tržnici.