Stanje prijav za vpis v 1. letnik šolskega leta 2015/16 na dan 24. 4. 2015:

 • Program
 • GIMNAZIJA
 • EKONOMSKI TEHNIK
 • ARANŽERSKI TEHNIK
 • Predvideno število mest za novince
 • 56
 • 28
 • 28
 • Trenutno stanje prijav
 • 50
 • 28
 • 27

Stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij  lahko dnevno spremljate tudi na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.