Ekonomci z delavnicami po osnovnih šolah

V povezovanju z ORO (Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov) smo tudi letos dijaki ekonomske smeri po osnovnih šolah izvajali delavnice. Tokrat smo dijakinje 3. letnika; in sicer Eva Rojc, Ana Premrl in Anja Krstić, izvedle delavnice o podjetništvu na osnovni šoli v Sežani in na Kozini, seveda s pomočjo profesorice in mentorice Patricije Kastelic Volf.

IMG_0482

Ga. Dolores Kovšca, predstavnica ORE, je učencem najprej predstavila osnove podjetništva in odgovornosti, ki jih mora podjetnik sprejeti, nato pa jim je pokazala, kaj je potrebno za ustanovitev podjetja. Dijakinje smo učencem razložile sestavne dele imena podjetja (firme). Izvedeli so, kaj vse jo sestavlja, sledila je podrobna razlaga vsake sestavine. Teoretični del smo jim predstavile tudi na primeru podjetja Fructal.

IMG_0483

Delavnice so se nadaljevale z delom po skupinah, kjer so učenci izbrali dejavnost in ostale potrebne sestavine firme za svoje podjetje. Imeli so različne ideje za dejavnosti podjetja: od pogrebnih storitev pa do izdelave toaletnega papirja. Morali so izbrati tudi pravnoorganizacijsko obliko in direktorja podjetja.

Pri vsem skupaj je bila učencem še najtežja naloga narisati logotip in oglas za njihovo namišljeno podjetje, a so kljub vsemu vsi uspešno opravili svoje delo. Sledile so še predstavitve idej pred sošolci in učiteljicami, kjer so morali odgovarjati na različna vprašanja (npr. kdo je konkurenca, kaj je dodana vrednost njihovega izdelka, kje bi ga tržili, kako bi se promovirali itd.).

IMG_0484

Upamo, da so se učenci na delavnicah veliko naučili.

Ana Premrl, 3. ET