Poslovni aranžerji

Pri strokovnem modulu Podjetje na trgu smo morali dijaki  2.a ART kar najbolje predstaviti svojo poslovno idejo, kar pomeni, da smo ustanovili namišljeno podjetje.  Za nekaj časa smo prevzeli vlogo podjetnih ljudi, ki želijo na trgu uspeti s svojim poslom. 

Pri oblikovanju poslovne ideje smo morali  izbrati tudi dejavnost, pravno organizacijsko obliko podjetja,  logotip ter  ime podjetja, določiti lokacijo le – tega,  izdelati poslovni načrt, … Izdelali oz. naredili  smo tudi vizitke, letake, poslovna darila in še marsikaj drugega, kar sodi k celostni grafični podobi podjetja. Vse skupaj smo nato, posamezne oblikovane skupine , pri uri podjetje na trgu najprej predstavili ostalim sošolcem. Vse pripravljeno za predstavitev namišljenega podjetja smo nato razstavili v steklenih omaricah na hodniku šole med učilnicama št. 5 in številko 6. Našo poslovno idejo so si lahko tako  ogledali tudi ostali dijaki na šoli.

Delo je bilo zabavno in poučno, saj smo skozi praktičen primer spoznali,  kaj vse je potrebno za ustanovitev podjetja.

Pri vsem skupaj nam  pomaga prof. Lucija Stanič Brezec, ki nam predava pri omenjenem strokovnem modulu in nadgrajuje naše strokovna znanje.