Stanje prijav za vpis v 1. letnik

1. letnik programov na ŠC Srečka Kosovela Sežana se je prijavilo (stanje 23. 4. 2019, po prenosu prijav):

  • gimnazija: 51 kandidatov (število razpisanih mest 56),
  • ekonomski tehnik: 29 kandidatov (število razpisanih mest 28),
  • aranžerski tehnik: 27 kandidatov (število razpisanih mest 28).

Podatke o stanju prijav za vpis v srednje šole pa lahko spremljate tudi na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Za več informacij: svetovalna delavka Mirjam Franetič (tel: 05 7311 281).