english italiano deutsch francais

Iskalnik

PREDSTAVITEV ŠOLE Natisni

Programi in organizacija šole

Šolski center Srečka Kosovela Sežana - Gimnazija in ekonomska šola leži blizu mestnega središča. Pouk poteka na dveh lokacijah: v matični šoli ter v športni dvorani srednje šole, ki je od matične stavbe oddaljena 50 m. Učilnice so sodobno opremljene in nudijo dobre pogoje za delo, knjižnica pa je bogato založena s strokovno literaturo in ima svoj fond učbenikov.

Pouk je organiziran samo dopoldne (med 8.00 in 14.10), razen nekaterih izbirnih predmetov v četrtem letniku gimnazijskega programa in interesnih dejavnosti. Iz smeri Ajdovščina, Vipava, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen in Dutovlje dijake pripelje avtobus pred šolo in jih izpred šole tudi odpelje domov. Iz smeri Nova Gorica, Pivka in Postojna pa prihajajo dijaki v šolo z vlakom. Železniška postaja se nahaja približno 200 m od šole, urniki vlakov pa so usklajeni z urnikom šole.

Izobraževalni programi

Na naši šoli izvajamo različne srednješolske programe: splošna gimnazija, ekonomski tehnik in aranžerski tehnik (srednje strokovno izobraževanje). Program maturitetni tečaj je nadaljevalni in ni namenjen učencem, ki so pravkar zaključili obvezno osnovno šolo.

Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspeh v poklicu in življenju. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo in je po svojih značilnostih najboljša "pripravljalnica" za univerzitetni študij. Zaključi se s splošno maturo.

Programa ekonomski tehnik in aranžerski tehnik sta strokovno izobraževalna programa, kar pomeni, da dijaki po končani srednji šoli dobijo poklic in se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo s študijem na visokih strokovnih šolah in v nekaterih univerzitetnih programih. V programu ekonomski tehnik dijaki povezujejo splošna in strokovna znanja s prakso ter se usposobijo za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi. Aranžerski tehnik pa je program, namenjen ustvarjalnim in podjetnim dijakom, s smislom za oblikovanje. Velik poudarek je na praktičnem pouku, ki je v izbirnem delu usmerjen na področje pospeševanja prodaje.

Drugi Srečko

Poleg pouka, ki poteka po učnih načrtih in katerega cilj je pridobiti formalno izobrazbo ter s tem pogoje za zaposlitev ali nadaljevanje študija, šola omogoča tudi dodatne aktivnosti, ki pomagajo krepiti osebnost dijakov, so popestritev in poglobitev pouka, omogočajo in razširjajo spoznavanje sveta in vrednot družbe, v kateri živimo, ter pomenijo nadgradnjo izobraževalnih programov.

Dodatne aktivnost, ki so dijakom ponujene na šoli, in projekte, ki jih šola izvaja in v katere se dijaki lahko vključijo, smo poimenovali "Drugi Srečko". Če je pouk tisti resni, učeni del Srednje šole Srečka Kosovela Sežana, je "Drugi Srečko" drugi del istega obraza - tisti sproščeni, igriv in razposajen.

Tekmovanja in raziskovanje

Dijaki se vsako leto udeležijo tekmovanj iz znanja matematike, logike, angleščine in italijanščine, slovenskega jezika, zgodovine in biologije. Tako imajo možnost, da se preizkusijo in dokažejo v svojem znanju tudi v republiškem merilu. Pod mentorstvom profesorjev lahko dijaki izdelujejo tudi raziskovalne naloge z različnih področij in se vsako leto udeležijo tekmovanja mladih raziskovalcev.

Projekti

Na šoli izvajamo več projektov. Nekateri so namenjeni izboljševanju kakovosti poučevanja, drugi predstavitvi in vzpodbujanju ustvarjalnosti mladih, eni delujejo predvsem preventivno, drugi spodbujajo podjetnost, kreativno in timsko delo. Projekti, ki smo jih ali jih še izvajamo na šoli, so: Debatne tehnike pri pouku, Medpredmetno povezovanje, Učenje za poklic v EU, Dan ustvarjalnosti, Interreg, Znanje brez meja, Sejem brez meja, Najdi svojo službo in številni drugi.

Ekskurzije

V gimnazijskem programu dijaki na ekskurzijah spoznajo različne kraje v domovini in po Evropi. V 1. letniku se odpravijo na enodnevno ekskurzijo v Oglej in Gradež, v 2. letniku pa si na večdnevni ekskurziji ogledajo London z okolico. V 3. letniku gimnazijskega programa organiziramo med prvomajskimi počitnicami maturitetno ekskurzijo v Grčijo. Dvodnevno ekskurzijo na Dunaj izvedemo v začetku 4. letnika.

V programih srednjega strokovnega izobraževanja se dijaki udeležujejo predvsem ekskurzij v slovenska podjetja in ostale gospodarske institucije. Cilj organizacije takšnih ekskurzij je, da dijaki teorijo čim bolj povežejo s prakso. Poleg tega se dijaki na ekskurzijah družijo, sprostijo in zabavajo. V zadnjih letih so destinacije ekonomskih strokovnih ekskurzij predvsem: Luka Koper, Interevropa Koper, Union Ljubljana, eden izmed sejmov na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Mednarodni obrtni sejem v Celju, oglaševalski festival Zlati boben, SOF - Slovenski oglaševalski festival, Slovenski parlament, Fructal Ajdovščina …

Športne dejavnosti

Na Srednji šoli Srečka Kosovela Sežana organiziramo športne tedne že več kot deset let. Prepričani smo, da je odraščanje s športom lažje, zato želimo ponuditi dijakom nova doživetja ob različnih športnih aktivnostih. Izkušnje kažejo, da pridobijo dijaki na športnih tednih različna športna znanja, hkrati pa se med seboj družijo, se zabavajo in vzpostavljajo pozitivne medosebne odnose.

S prvimi letniki gimnazijskega programa gremo v prvi polovici septembra na slovensko obalo, z drugimi letniki pozimi na smučanje, s tretjimi letniki pa v začetku septembra v visokogorje. Od leta 2001 so športni tedni organizirani tudi za dijake srednjega strokovnega izobraževanja. V prvem letniku gredo na morje, v drugem letniku pa v Tabor mladih v Dolenjske Toplice, kjer spoznavajo kajakaštvo, kolesarjenje, pohodništvo in plavanje.
Ustvarjalne dejavnosti

Tudi za ustvarjalne in umetniško nadarjene dijake organiziramo na šoli različne dejavnosti, pri katerih lahko razvijajo svoj talent ter se kreativno izražajo. Dijaki lahko obiskujejo likovne, fotografske in video delavnice, ustvarjajo glasilo dijakov Rumena podmornica ali sodelujejo pri različnih projektih, npr. Dan ustvarjalnosti, Kosovelke, SPOT - Sežanski podjetniško oglaševalski tabor. Sodelujemo tudi na različnih razpisih, natečajih in extemporih ter predstavljamo svoje izdelke javnosti na likovnih in fotografskih razstavah.

Dušan Štolfa in Alenka Kompare, za šolski razvojni tim