english italiano deutsch francais

Iskalnik

ARANŽERSKI TEHNIK Natisni

Prenovljen program aranžerski tehnik tako kot ostali prenovljeni programi prinaša nekaj novosti. Največja novost prenovljenih programov so moduli. Enostavno povedano: več predmetov se združi v en modul. Namen modularnega sistema je, da se dijaki iste snovi ne učijo ločeno pri različnih predmetih, ampak se neka snov-obravnavana pri različnih predmetih, poveže v modul.

Tako so aranžerji namesto strokovnih predmetov dobili naslednje module:

  • aranžerstvo,
  • vizualne komunikacije,
  • podjetje na trgu,
  • multimedijsko oglaševanje,
  • informacijsko komunikacijska tehnologija,
  • tržno komuniciranje,
  • pospeševanje prodaje,
  • animacija v ravnini in prostoru.
Prenovljen program je aktualen in skuša zadovoljiti potrebe trga. Oblikovan je v povezavi z gospodarstvom. Znanje, ki ga bodo pridobili naši dijaki, jim bo omogočalo zaposlitev v raznih oglaševalskih agencijah, medijskih hišah, oblikovalskih studiih in grafičnih podjetjih. Lahko bodo urejali izložbe, aranžirali prostore, sejemske razstavne prostore, pripravljali sceno za razne prireditve, postavljali razstave, organizirali predstavitve, oblikovali celostne podobe in logotipe. Lahko bodo ustanovili svoje podjetje in počeli tisto, kar sami želijo.

S poklicno maturo si bodo pridobili naziv aranžerski tehnik ter dve nacionalni poklicni kvalifikaciji:
  • tržni komunikator in
  • pospeševalec prodaje.

PREDMETNIK

PREDMETI
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
Število ur na
Število ur na
Število ur na
Število ur na
teden
leto
teden
leto
teden
leto
teden
leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina
4
136
4
136
3
102
3
102
Matematika
3
102
3
102
2
68
3
102
Angleščina
3
102
3
102
3
102
3
102
Italijanščina
2
68
2
68
2
68
2
68
Umetnost
2
68
Zgodovina
2
68
1
34
Geografija
2
68
Sociologija
2
68
Psihologija
2
68
Kemija
3
105
Biologija
3
105
Športna vzgoja
3
102
3
102
2
68
2
68

B – Strokovni moduli

Podjetje na trgu

3
102
3
102
2
68

Vizualne komunikacije

3
102
3
102
3
102
2
68
Aranžerstvo
3
102
3
102
2
68
2
68

Tržno komuniciranje

3
102
3
102
2
68
2
68

Pospeševanje prodaje

4
136
E – Odprti kurikulum

Multimedijsko oglaševanje

2
68
2
68
Izraženje s sliko in zvokom         2 68 3 102

Animacija v ravnini in prostoru3
102


Č – praktično izobraževanje pri delodajalcu

Delovna praksa
76
76
D – Interesne dejavnosti
96
96
96
64