english italiano deutsch francais

Iskalnik

EKONOMSKI TEHNIK Natisni
Strokovno šolstvo je doživelo reformo in poteka nekoliko drugače.Temeljni koncept je delitev na module, in sicer na
 • splošni modul, ki je enak ali zelo podoben v vseh programih strokovnega šolstva, ter na
 • strokovne module, od katerih so nekateri obvezni, drugi pa izbirni.
Popolna novost je odprti kurikul, ki obsega 20 % izobraževanja in v katerem lahko šola svobodno (upoštevajoč seveda potrebe okolja) določa obseg predmetov oz. modulov. Najpomembnejši cilj reforme je povezava teorije in prakse, zato da maturanti strokovnih šol ne bi le znali in vedeli, temveč bi znali tudi narediti to, kar se od njih v poklicu zahteva. Večja pozornost je zato namenjena praktičnemu izobraževanju v šoli in v gospodarstvu.
Poklicni maturanti teh programov lahko nadaljujejo študij na številnih visokih ali višjih šolah.

Program sestavljajo:
 • splošnoizobraževalni predmeti,
 • strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni (novost),
 • praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih,
 • interesne dejavnosti ter
 • odprti kurikul (novost).

Strokovni moduli dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost in predvsem v izbirnem delu omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde. V njih so vsebinsko povezana strokovnoteoretična, praktična in splošna znanja. V okviru vsebinskih sklopov znotraj modula se povezujejo praktično izobraževanje, strokovna teorija in nacionalni standardi znanj, upoštevanje potreb strank – predvsem lokalnega gospodarstva.

Obvezni moduli so:
 • poslovni projekti,
 • poslovanje podjetij,
 • ekonomika poslovanja,
 • sodobno gospodarstvo.
Izbirni moduli:
 • komercialno poslovanje,
 • materialno knjigovodstvo,
 • finančno knjigovodstvo.
Odprti kurikul oblikuje šola glede na potrebe trga delovne sile regionalne oz. lokalne ravni in ga lahko sproti prilagaja. V programu ekonomski tehnik smo se na podlagi posvetovanja z gospodarstvom usmerili predvsem v turizem oz. trženje turističnih storitev z dodatnimi znanji s področja poslovnega komuniciranja, IKT in tujih jezikov.

POKLICNA MATURA

Poklicna matura obsega:
 • Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
 • Izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike.
 • Izdelek oziroma storitev in zagovor.
Možnost pridobitve petih nacionalnih poklicnih kvalifikacij: komercialni referent, turistični animator, knjigovodja, organizator turističnih
storitev in teletržnik.

PREDMETNIK

PREDMETI
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
Število ur na
Število ur na
Število ur na
Število ur na
teden
leto
teden
leto
teden
leto
teden
leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina
4
136
4
136
3
102
3
102
Matematika
3
102
3
102
2
68
3
102
Angleščina
3
102
3
102
3
102
3
102
Italijanščina
2
68
2
68
2
68
2
68
Umetnost
2
68
Zgodovina
2
68
1
34
Geografija
2
68
Sociologija
2
68
Psihologija
2
68
Kemija
3
105
Biologija
3
105
Športna vzgoja
3
102
3
102
2
68
2
68

B – Strokovni moduli

Poslovni projekti

4
136

Poslovanje podjetij

4
136
4
136

Ekonomika poslovanja

3
102
1
34
3
102

Sodobno gospodarstvo

3
102
2
68
4
136
1
34

Materialno knjigovodstvo

4
136
Finančno knjigovodstvo             3 102E – Odprti kurikulum

Organizacija turističnih storitev

3
102

Multimedija v poslovanju

3
102
3
102
2
68
2
68
Kreativno podjetništvo
3
102
3
102

Č – praktično izobraževanje pri delodajalcu

Delovna praksa
76
76
D – Interesne dejavnosti
96
96
96
64