english italiano deutsch francais

Iskalnik

POKLICNA MATURA NatisniŠolska komisija za poklicno maturo v šolskem letu 2014/2015:

 • Dušan Štolfa - predsednik
 • Mojca Železnik Buda - namestnica
 • Lilijana Fabris - tajnica
 • Jelka Hadalin, Jelena Uršič - članici

Poklicna matura poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku.

V programu ekonomski tehnik obsega naslednje predmete:

 • splošnoizobraževalni predmeti: slovenščina, matematika ali angleščina ali italijanščina,
 • strokovnoteoretični predmet: gospodarstvo,
 • praktični del: izdelek oziroma storitev in zagovor.

V programu aranžerski tehnik obsega naslednje predmete:

 • splošnoizobraževalni predmeti: slovenščina, matematika ali angleščina ali italijanščina,
 • strokovnoteoretični predmet: oblikovanje v aranžerstvu,
 • praktični del: izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dijaki se po opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje:

 • na višjih in visokih strokovnih šolah,
 • na nekaterih univerzitetnih programih (po opravljenem enem predmetu iz splošne mature),
 • po enoletnem maturitetnem tečaju in opravljeni splošni maturi pa na vseh univerzitetnih programih.

Splošne informacije o poklicni maturi dobite na spletni strani Republiškega izpitnega centra.