english italiano deutsch francais

Iskalnik

SAMOIZOBRAŽEVANJE Natisni

Kandidati si lahko pridobijo izobrazbo po programih, za katere je naša šola verificirana, s samoizobraževanjem (opravljanjem izpitov). To obliko priporočamo odraslim, ki nimajo zaključenega izobraževanja in želijo opraviti manjkajoče izpite ali opraviti prekvalifikacijo v drugi poklic.

Za vsakega udeleženca pripravimo individualni načrt za izvedbo in dokončanje programa. Pri tem se udeležencu priznava dosežena izobrazba, že opravljeni izpiti in njegove delovne izkušnje.
Na govorilnih urah ga učitelj posameznega predmeta seznani z učnim načrtom in predlaga ustrezno učno gradivo. Udeleženec se lahko pri pripravi na izpit poslužuje konzultacij z učiteljem glede učne snovi.

Stroški vodenega samoizobraževanja so odvisni od števila izpitov in konzultacij. Opravljanje ustnega izpita stane 35 EUR ter ustnega in pisnega izpita 46 UER. Vpisnine ni.
Izpitni tedni so vsak drugi mesec v šolskem letu. Kandidat nima status rednega šolanja in ne dobi potrdila o vpisu.

Šolska svetovalna služba