english italiano deutsch francais

Iskalnik

DIJAÅ KA SKUPNOST Natisni
ÄŒlani dijaške skupnosti Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana so vsi dijaki te šole. Njene aktivnosti usmerjajo in vodijo razredni predstavniki. Na začetku leta DS izbere svojega predsednika, predstavnika gimnazije in ekonomske šole ter tajnika.

Vodstvo
šolske dijaške skupnosti za šolsko leto 2014/2015:
  • predsednica dijaške skupnosti:
  • predstavnik gimnazije:
  • predstavnica aranžerskega tehnika:
  • predstavnik ekonomskega tehnika:
  • mentorica šolske dijaške skupnosti:
Dijaška skupnost Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana sodeluje pri različnih šolskih aktivnostih in je del Dijaške organizacije Slovenije (DOS), ki je stanovska skupnost vseh slovenskih srednješolcev.

Med šolskim letom se srečujemo na sestankih dijaške skupnosti, ki jih vodi mentor. Na sestankih razredni predstavniki izmenjujemo mnenja in predloge, obravnavamo aktualne teme, izpostavljamo pereče probleme in jih poskušamo reševati. Pogovarjamo smo se o učnem uspehu v posameznem ocenjevalnem obdobju, dijake pa obvešÄamo o vseh aktualnih dogodkih na šoli.

Naloge dijaške skupnosti:
  • izvolitev njenega odbora;
  • obravnavanje aktualnih tem in dogodkov;
  • izmenjevanja predlogov, mnenj in pobud za boljše doseganje ciljev šolanja in za prijetnejše bivanje v šoli tako pri pouku kot izvenšolskih dejavnostih;
  • sodelovanje na sestankih dijaškega parlamenta Slovenije v Ljubljani ter poročanje ostalim dijakom o sprejetih sklepih;
  • obravnava Pravilnika o šolskem redu Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana in drugih pravilnikov, pri katerih je potrebno tudi mnenje dijaške skupnosti.
Zapisniki: