english italiano deutsch francais

Iskalnik

MATURA Natisni

Šolska komisija za splošno maturo:

  • Dušan Štolfa – predsednik
  • Doris Furlan – tajnica

Maturitetni predmeti

Gimnazija

  • Splošni predmeti: slovenščina, matematika, tuji jezik (angleščina ali italijanščina ali nemščina)
  • Izbirni predmeti: zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, kemija, biologija, fizika, angleščina, italijanščina, nemščina.

Maturitetni koledar in pravilniki

Maturitetni zakon, pravilniki, pravila (RIC)
Zakon o maturi
Pravilnik o maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Izpitni red
Navodila o sestavi skupin, o izpitnih prostorih in nadzornih učiteljih
Pravila za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi
Pravila za izvajanje vaj pri geografiji
Pravila za izvedbo internega dela splošne mature pri predmetu zgodovina
Trajanje maturitetnih izpitov
Dodatno dovoljeno gradivo
Sklep o načinu usklajevanja ocene pri ustnem izpitu
Sklep o priznavanju upravičenih razlogov
Sklep o upoštevanju točk

Podatki o predmetih (RIC)
Podatki o izpitu, predmetni izpitni katalogi, izpitne pole, katalogi seminarskih nalog, tematski sklopi …