Srečko v vesolju

Triletni šolski projekt, ki smo ga izvedli med leti 2012 in 2015 v sodelovanju z zunanjimi mentorji s Fakultete za računalništvo in informatiko.

Mentor: Uroš Borjančič