RUMENA PODMORNICA

Glasilo dijakov Gimnazije in ekonomske šole

Dijaki vseh programov sodelujejo kot novinarji, pisci kratkih zgodb, zapisovalci anekdot iz šolskega življenja, avtorji stripov, karikaturisti, fotografi itd.

Člani uredništva zasnujejo okvirni vsebinski načrt, usklajujejo delo, prispevke računalniško oblikujejo in pripravijo za tisk ter poskrbijo za promocijo.

Jelka Hadalin in Karmen Škrk, mentorici