V šolskem letu 1987/1988 smo v Sežani vpisali en oddelek poslovno finančne in trgovinske dejavnosti, smer prodajalec.

»V treh šolskih letih, ki jih je naša generacija trgovcev skupaj prebila v rumeni podmornici, smo – kot se za taka leta pač spodobi – ušpičili tudi nekaj neumnosti. Malo smo »plonkali«, »špricali« in povzročali razredniku in drugim profesorjem sive lase. Skupaj smo se znali veseliti uspehov in se tolažiti ob neuspehih in slabih ocenah. Tudi maturantski ples, ki smo ga organizirali sami, nam je ostal v lepem spominu. Ob petju slovesnega Gaudeamus Igitur smo na glavah nosili maturantske čepice z izvirnim »latinskim« napisom EX BETEGARUS.


Kmalu zatem nas je doletelo opravljanje obvezne šestmesečne delovne prakse in naše poti so se tako počasi razšle. Da pa ne bi pozabili na to, kako lepa in brezskrbna so bila ta skupna šolska leta, občasno organiziramo srečanja, ki poskrbijo, da stari spomini ne zarjavijo.«

Vesna Kobal por. Ferjančič, trgovska, 1991