Pa ne že spet R+J

Fotografije: Marko Pleterski, 2. AG