LIKOVNE DELAVNICE

Na naši šoli potekajo likovne delavnice ob petkih popoldan in sicer dvakrat, lahko tudi trikrat na mesec. Udeležujejo se jih ustvarjalno in umetniško nadarjeni dijaki, ki želijo razvijati svoj talent in se kreativno izražati skozi likovno govorico.

Cilji

  • Izražanje in razvijanje ustvarjalnosti in likovnega talenta.
  • Spoznavanje likovnih tehnik in materialov.
  • Usvajanje osnov za nadaljnje likovno ustvarjanje.
  • Spoznavanje in spodbujanje možnosti samoizraza skozi likovno delo.

Dejavnosti

Kako ustvarjamo? Slikamo na tekstil (majice), marmoriramo ter pripravljamo voščilnice in okrasni papir za zavijanje daril, izdelujemo in tiskamo monotipije, slikamo na svilo in steklo, preizkušamo se v tehniki slikanja na platno z oljnimi barvami in z akrili …

Sodelujemo tudi na različnih ekstemporih in razpisih, pripravljamo razstave likovnih del in prispevamo likovna dela za šolske publikacije.

Samo Onič, mentor likovnih delavnic