»V našem razredu je bilo mnogo navdušenih športnikov in zato ni naključje, da smo že prvo leto ustanovili šolsko športno društvo – ŠŠD Bor. Prirejali smo srečanja s študenti, z drugimi šolami, organizirali šolska prvenstva in se redno udeleževali DOSP-a. O svojem delu in rezultatih športnih srečanj smo redno poročali v časopisu Delo v rubriki Iz življenja ŠŠD.

Vsakoletni jesenski kros je vedno organiziral naš razred, najbolj pa nam je ostal v spominu kros leta 1979 (na fotografijah).

Dijaki smo sami določili in označili progo, da je po Duškotovih besedah »dobila izgled novega splitskega stadiona«. Poskrbeli smo za šotore, zapisnike, magnetofon ter fanfare ob podelitvi medalj. Med samim tekmovanjem je »leteči reporter« Duško z magnetofonom in mikrofonom ves čas snemal izjave tekmovalcev in ostalih sodelujočih, ki smo jih popoldne s pisalnim strojem prepisali na matrico in razmnožili na ciklostil. Nastal je necenzurirani informator Kros 79, ki je imel na prvi strani reklamo za Mizarstvo Počkaj, kjer je sošolec Iztok v domači delavnici sam izdelal pokale, ki so jih dobili zmagovalci.«

Manuela Ferenčič Meden, gimnazija, 1980