FOTOGRAFSKI KROŽEK

Fotografski krožek je namenjen predvsem dijakinjam in dijakom, ki se s fotografijo že ukvarjajo, a se jim zdi, da jim manjka strokovna razlaga uporabe fotoaparata in načina fotografiranja ter nekaj praktičnih strokovnih nasvetov.

Dijaki fotografi se srečujemo enkrat do dvakrat na mesec v prostorih šole, včasih pa se odpravimo na fotografski potep po bližnji okolici.

Cilji

  • Poglabljanje znanja o klasični in digitalni fotografiji.
  • Razvijanje fotografskih veščin in urjenje fotografske senzibilnosti.
  • Spoznavanje in spodbujanje možnosti samoizražanja skozi fotografijo.

Dejavnosti

  • Seznanjenje z osnovami fotografije in novimi spoznanji v fotografski tehnologiji: zgodovina fotografije, zgradba in delovanje fotoaparata, vrste fotoaparatov, objektivi, motivika, kompozicija …
  • Obdelava fotografij – uporaba različnih tehnik in programske opreme.
  • Izvedba fotografski izletov in fotografiranje na terenu.
  • Predstavitev fotografij na individualnih ali skupinskih razstavah na šoli in izven.
  • Sodelovanje na natečajih, fotografskih ekstemporih in projektih, povezanih s fotografijo.

Samo Onič in Borut Hočevar, mentorja fotografskega krožka