FIZIKALNI KROŽEK

Fizikalni krožek je namenjen dijakinjam in dijakom, ki jih zanima poglobljeno fizikalno znanje, podkrepljeno z dodatnimi fizikalnimi teorijami. Poleg zanimivih fizikalnih tem, kot so posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, moderna fizika …, je krožek namenjen tudi reševanju fizikalnih problemov, s katerimi se dijaki soočajo na regijskem in državnem tekmovanju iz fizike.

Krožek poteka v drugem ocenjevalnem obdobju dvakrat tedensko po 1 do 3 šolske ure (po potrebi) v učilnici fizike. Glede na to, da na tekmovanju obstajajo tri tekmovalne skupine, je krožek temu prilagojen, zato je običajno ob torkih namenjen prvi tekmovalni skupini, ob četrtkih pa drugi in tretji.

Cilji

  • Poglabljanje srednješolskega fizikalnega znanja.
  • Uvajanje matematike pri računanju fizikalnih problemov.
  • Razumevanje osnovnih vsakdanjih fizikalnih pojavov.
  • Vzpodbujanje želje po spoznavanju narave in tehnologije s fizikalnega vidika.

Dejavnosti

Reševanje računskih nalog, implementacija matematičnih izrazov in pojmov v fiziko, demonstrativni eksperimenti, računalniške simulacije in priprava na tekmovanje.

Uroš Borjančič, mentor fizikalnega krožka